Vel

SAMSUNG CSC

VEL Di2 Battery Holder – 31.6mm Carbon

SAMSUNG CSC

VEL Di2 Battery Holder – 31.6mm Alloy

SAMSUNG CSC

VEL Di2 Battery Holder – 27.2mm Carbon

SAMSUNG CSC

VEL Di2 Battery Holder – 27.2mm Alloy